Helium schaarste

juli 2019

De wereldwijde toevoer van Helium is uit balans. Het product is beperkt beschikbaar en de wereldwijde vraag is ongekend hoog. Er is sprake van zeer ernstige schaarste.

De beperkte beschikbaarheid wordt veroorzaakt door:

  • Bureau voor Land Management (BLM), eigenaar van de belangrijkste Heliumvoorraden in de VS, stelt jaar na jaar beperktere volumes beschikbaar voor de private sector. Naar verwachting stellen zij vanaf 2020 zelfs helemaal niets meer beschikbaar.
  • Nieuwe potentiële bronnen ontwinning loopt vertraging op, in ieder geval tot 2020-2022
  • Embargo beslissing tegen Qatar bemoeilijkt de aanleveringen vanuit deze regio
  • Gepland en ongepland onderhoud van bronnen, waaronder de Exxon Mobile Bron (gesloten gedurende de gehele zomer van 2019) en de bron in Algerije (niet volledig operationeel na een sluiting gedurende het 2de kwartaal van 2019)

Nippon Gases (voorheen Praxair), de leverancier waarmee wij al jaren zaken doen, heeft aangegeven dat zij zich kunnen houden aan hun leveringsgaranties, maar dat zij daarvoor wel fors duurder moeten inkopen.

Andere leveranciers kunnen helemaal geen helium meer leveren.